Portugal, lid EU, anders bekeken

1. Politiek
Portugal is lid van de EU en de NAVO, en is een parlementaire republiek. Tot Portugal behoren ook de Azoren en Madeira. Destijds was het een koloniale grootmacht, wat je nog ruikt als je in Fortaleza de Sagres bent.
Vergeleken met België is de bevolking er katholiek geloviger, wat net zoals bij ons veel meer bij de ouderen tot uiting komt. Met iets meer dan 10 miljoen inwoners telt het land ongeveer 1/10 inwoners minder dan België. Heel wat Portugezen wonen ook in Brazilië, in de streek rond Parijs en in het GH Luxemburg. In Larochette bijvoorbeeld, vind je in sommige straten de ene Portugese naam naast elke deurbel, na de andere. En wie werkt er op zondag in winkels en cafés in Luxemburg-stad?
In Portugal spreekt men Portugees, een minderheid van 15.000 mensen spreekt er Mirandees en ze hebben er enkele plaatselijke rechten. Miranda do Douro ligt in het noordoosten van Portugal aan de grens met Spanje.
Op zuiver politiek vlak zijn er een aantal zaken die opvallen. Het land telt slechts 1 kamer. In België hebben we nog een tweede kamer met goed betaalde senatoren. Qua politieke samenstelling zullen er gelijkenissen zijn tussen Portugal en Wallonië na de verkiezingen in 2019. Extreem links behoorlijk vertegenwoordigd.

2. Financieel-economisch
Portugal is een land van verse vis en de productie van kurk. Hoeveel recepten zijn er niet waar kabeljauw in verwerkt is? En lekker! Daarnaast zijn de verse tonijn en de zalm niet te versmaden. Veel verser en goedkoper dan in België. De sardines mag men zeker niet vergeten, en zijn geschikter voor mensen met veel tijd tijdens hun vakantie. Vleeseters komen er ook aan hun trekken maar is wel iets minder gezond.
Over de wijnen gaan we het hier ook niet hebben, want ze smaken naar meer.
Portugal werd in 1986 lid van de EEG wat bij hen tot een sterke economische groei leidde. Het werd nadien een van de stichtende leden van de euro. In 2002 verving de euro de escudo als nationale munt.
Momenteel heeft Portugal een links kabinet en er heerste aanvankelijk veel wantrouwen . Met een gemilderd bezuinigingsbeleid en door meer de nadruk te leggen op groei probeert men het land uit het financieel moeras te halen. Is het u ook opgevallen dat het op internationaal, Europees en nationaal vlak zo stil is?
Qua levensstandaard zijn er soms vergelijkingen mogelijk met Wallonië. De kloof rijk-arm is er echter wel groter. De inkomens zijn er ook veel lager, wat ook van de prijzen van de alledaagse consumptiegoederen kan gezegd. De luxeproducten bevinden zich echter op hetzelfde prijsniveau als in Brussel.
In de landbouw zijn er nog meer mogelijkheden, zeker gezien het gunstige klimaat, dankzij een betere technologie en grotere oppervlakten kan het rendabeler. Het eindpunt van meer professionalisme in de landbouw is nog niet bereikt. Ook zien we mogelijkheden door nog meer gebruik te maken van waterkracht-, zonne- en windenergie.
Opvallend is ook dat landbouwproducten op markten meestal goedkoper zijn dan in supermarkten, wat van verse vis niet kan gezegd.

3. Toerisme
De belangrijkste centra, naast Madeira met haar milde klimaat en de Azoren, zijn het heuvelachtige Porto met haar bruggen, het culturele Lissabon, het fascinerende Cascais en de boeiende Algarve. Jongeren kiezen voor Albufeira en wie gezien wil worden gaat naar Vilamoura. Mogelijke overstromingen en bosbranden zijn zware minpunten. Stond Funchal bij mij jaren met stip genoteerd dan is dit na de overstromingen veranderd.
Portugal is in volle ontwikkeling onder andere met steun van de EU. Heel wat projecten komen de toeristen ten goede, maar zeker ook de lokale bevolking.
Opvallend zijn de buitenlanders die er investeren, zoals Engelsen met een voedingssupermarkt die slechts de helft van het jaar open is. Nog erger dan aan onze kust. Voor sommigen zijn de zomermaanden echt alles of niets. De prijsverschillen winter-zomer zijn enorm, veel groter dan aan onze kust. De huurprijzen van luxe appartementen in de zomer acht je niet mogelijk, wel realistisch door de hoge vraag.
Opvallend zijn de ondernemende Nederlanders. Bouwonderneming met goedkope Portugese werkkrachten, advocaten, tandartsen, immobiliën met folders, verkeersborden in het Nederlands.
Eten en drinken zijn misschien het lekkerst en zeker het goedkoopst bij de kleine Portugees. Bij Engelsen (en soms bij Nederlanders) of jonge Portugese snobs met binnenwippers liggen de prijzen een stuk hoger voor hetzelfde op uw bord. Engels voetbal op groot scherm verzekerd. Dure rekening ook. Vergeet uw fooi niet!
De zomers kennen dikwijls temperaturen van meer dan 40 graden. De warmte is draaglijker dan het soms felle licht van de zon. Het zuiden kent in de winter een mild klimaat terwijl er in het noorden sneeuw kan liggen, zonder dat dit in het zuiden voor enkele dagen niet mag worden uitgesloten. Madeira is het meest gekend voor het milde klimaat het hele jaar, blijf dan wel tijdens de winter aan de kust.
Hoe meer toeristen in Portugal consumeren, hoe beter voor de lokale economische groei, hoe gunstiger voor de staatsfinanciën en hoe meer politieke en sociale stabiliteit.

Advertenties

Waals Marshallplan werpt vruchten af

Het Waals Marshallplan werpt vruchten af. De beschreven realisaties moeten enigszins gerelativeerd worden, want ook andere factoren hebben een rol gespeeld. Toch heeft het vruchten afgeworpen. Vlaanderen mag niet op de lauweren van de afgelopen decennia rusten en moet steeds uitpakken met nieuwe plannen om effectief de groei te stimuleren.

Meer info HLN

Waalse overheid

Charles Michel en Rudy Demotte kijken het verst.

Over het mogelijk uiteenvallen van België, het zogenaamde plan B, het evolueren naar confederalisme, enz is afgelopen dagen heel wat gezegd en geschreven vooral bij de Franstaligen.

De verstandigste reacties vonden wij bij Charles Michel en Rudy Demotte. Eerst zorgen voor de economische heropleving van Brussel en Wallonië, en economische en demografische hervormingen doorvoeren. Wij voegen er Vlaanderen aan toe, want het is hier ook niet allemaal rozengeur en maneschijn. Ook hier kan het nog veel beter.

Hoe gaat de staatsschuld verdeeld worden, en aan welke rentevoeten zullen ze gefinancierd worden, een zelfstandige sociale zekerheid betaalbaar in Brussel en Wallonië…..

De bevolking wil werk, werkzekerheid, minder belastingen, een beter leven….

Misnoegdheid kan leiden tot proteststemmen.

Politici doen er beter aan om te zorgen voor minder staatsschuld, dus lagere belastingen, en meer economische groei, werk voor iedereen in plaats van hun tijd en energie te steken in allerlei soorten plannen B.

De Wever wil confederalisme.

Bij de Franstaligen stellen wij 2 stromingen vast: zij die met het unitaire België verder willen en zij die pleiten voor een zelfstandig Wallonië met Brussel, althans bij de politici, want bij de bevolking is daar geenszins steun voor.

Aan Vlaamse zijde pleit De Wever voor confederalisme. De Vlaamse regeringspartijen denken ook in die richting, zij het de ene wat meer dan de andere. De enige mogelijke oplossing. De Vlamingen kunnen Brussel niet loslaten.

Meer over De Wever.

Geen Spaanse toestanden in België

De rente in Spanje kent een stijgende tendens. Het zijn hoofdzakelijk de Spaanse regio’s die met tekorten zitten. Opvallend daarbij ook,Catalonië, dat dikwijls met Vlaanderen wordt vergeleken.

In België zit de staatsschuld federaal, en een deeltje bij Wallonië. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil vlugger dan oorspronkelijk gepland het tekort wegwerken.

Brussel is meer dan de verkiezingsuitslagen

In de Zondag een interview met Jan Jambon (N-VA). “En na een eventuele splitsing van ons land? Dan moeten de Brusselaars zelf kunnen beslissen……. De middenklasse is uit Brussel weggevlucht……… Brussel is natuurlijk geen eenvoudig vraagstuk. Anders was dit land al lang gesplitst. Maar als Brussel het laatste obstakel is, geraken we er wel uit.”

Zo eenvoudig is dat allemaal niet. Het land splitsen en alle problemen zijn opgelost. Brussel is meer dan de resultaten van de verkiezingen bekijken. De Vlaamse kandidaten halen “slechts” 15% van de stemmen. Brussel is meer dan de locale bevolking alleen. De pendelaars en de bedrijven die er werken uitvoeren uit Vlaanderen en Wallonië zorgen voor rijkdom in Brussel en in hun gewest. Dit wordt momenteel over het hoofd gezien. Momenteel zijn er zeer veel Vlamingen en Vlaamse bedrijven die werk hebben in Brussel. Zal dit blijven na een zuivere splitsing? Hoeveel Vlaamse jobs zullen er verloren gaan?

Men moet voor Brussel een statuut uitwerken waarbij de locale bevolking, de pendelaars/bedrijven die er werken uitvoeren, en de gewesten die voor de financiering instaan samen Brussel-19 besturen elk op hun deelniveau.

NSPV: waarschuwt voor discriminatie Vlaamse gemeenten (politie – veiligheid)

Volgens de politievakbond NSPV zal er een verschuiving plaatsvinden van de Vlaamse en Waalse gemeenten naar Brussel toe wat betreft het opleiden en aanwerven van politieagenten. Dat kan dus niet de bedoeling zijn. Ook buiten Brussel heeft men recht op de nodige veiligheid.

Ratingverlagingen in België

De belangrijkste ratings (Moody’s) in België zien er nu als volgt uit:

Vlaamse gewest: Aa2
België: Aa3
Franse gemeenschap (Wallobrux): Aa3
Wallonië: A1

Het Vlaamse gewest heeft bij Moody’s een betere rating. Hoe lager de rating hoe duurder de rentevergoeding bij ontleningen kan worden.

Overname van een camping in het zuiden van FRANKRIJK.

 Heel wat Nederlanders baten een camping uit in Wallonië of in het GH Luxemburg. Ook in het zuiden van Frankrijk vinden we Nederlanders en Belgen terug die er een camping uitbaten.

 We hebben het hier over de grotere campings met minstens 26 kampeerplaatsen, waar heel wat vergunningen voor nodig zijn. Minder vergunningen zijn nodig vanaf 7 kampeerplaatsen. Voor een boerderijcamping met maximum 6 kampeerplaatsen bestemd voor maximum 20 personen op hetzelfde ogenblik aanwezig, behoeft men geen campingvergunning, maar de uitbater moet hiervan wel aangifte doen bij de gemeente.

 Neem nooit een camping over als men u niet alle GELDIGE vergunningen kan voorleggen. Kijk wat u moet overnemen. Welk soort cliënteel komt hier?  Hou rekening met alle soorten belastingen en verzekeringen, tot de muziektaks toe.

 Niet het volledige kalenderjaar zal de camping volgeboekt zijn. De beste perioden zijn van half juni tot midden september, en de schoolvakanties.

 Klanten eisen niet alleen een interessante campingplaats, maar de bakker en de supermarkt moeten ook in de buurt liggen. Of zorgt de campinguitbater hiervoor?

 Op een camping moet het gaan om verplaatsbare caravans. Indien dit niet het geval is kan de Franse overheid dit bestempelen als vrijetijdsinrichting die onderworpen is aan een bouwvergunning, als de oppervlakte groter dan 35 vierkante meter is, en ook een woontaks heffen.

 Grote campings hebben naast de nodige staanplaatsen heel wat vergunningen nodig voor de accommodatie. Een campingvergunning, brandveiligheid, sanitair, zwembad (liefst verwarmd), toegankelijkheid, bar/restaurant, speelzaal/speelplein, naturisten, enz.

 Vanwege de Franse overheid zijn er periodieke controles te verwachten, vooral op gebied van hygiëne (sanitair, zwembad, eten, drank, afvalophaling, algemene netheid), brandveiligheid, belastingen en sociale lasten.

 De overnameprijs ligt dicht bij de boekwaarde van de camping. Gezien de beperkte exploitatieperiode is de goodwill beperkt. Betaal dus niet te veel. Stel zelf een ondernemingsplan op. Zal het voldoende rendabel zijn? Bent u voor alle risico’s verzekerd? Financiële instellingen staan niet te springen om u krediet te geven, tenzij u zwart op wit kan aantonen dat de te overnemen camping zeer rendabel is en dan nog heeft men graag dat u de helft zelf financiert.

 Alleen het handelsfonds overnemen en het onroerend goed huren/pachten is ook een mogelijkheid, maar u zult het wel zelf moeten financieren. Een algemene vaststelling is dat de vraagprijzen voor de campings in het zuiden van Frankrijk veel te hoog liggen. Als men de emotie laat spelen, en hapt men toch toe dan is de koop gesloten. Wees voorzicht, laat u begeleiden.

 

Successierechten in Vlaanderen

*** Sinds 1 januari 2007 moeten er in Vlaanderen geen successierechten worden betaald op de waarde van de gezinswoning door de langstlevende echtgenoot/echtgenote
– deze vrijstelling geldt alleen in Vlaanderen, niet in Brussel en in Wallonië (gereduceerd tarief);
– indien de gezinswoning ondergebracht werd in een patrimoniumvennootschap kan men deze vrijstelling niet inroepen.

*** Vrijstelling van Vlaamse successierechten op het familiebedrijf, het gaat om het Vlaams decreet van 18 december 2009, een tijdelijke crisismaatregel.
De onderneming moet minstens 5 jaar worden verdergezet na het overlijden en de participatievoorwaarde moet gerespecteerd worden.
De vrijstelling moet uitdrukkelijk worden aangevraagd in de aangifte van nalatenschap.

Het is belangrijk in beide gevallen de volledige wetgeving ter zake door te nemen.