Waals Marshallplan werpt vruchten af

Het Waals Marshallplan werpt vruchten af. De beschreven realisaties moeten enigszins gerelativeerd worden, want ook andere factoren hebben een rol gespeeld. Toch heeft het vruchten afgeworpen. Vlaanderen mag niet op de lauweren van de afgelopen decennia rusten en moet steeds uitpakken met nieuwe plannen om effectief de groei te stimuleren.

Meer info HLN

Waalse overheid

Charles Michel en Rudy Demotte kijken het verst.

Over het mogelijk uiteenvallen van België, het zogenaamde plan B, het evolueren naar confederalisme, enz is afgelopen dagen heel wat gezegd en geschreven vooral bij de Franstaligen.

De verstandigste reacties vonden wij bij Charles Michel en Rudy Demotte. Eerst zorgen voor de economische heropleving van Brussel en Wallonië, en economische en demografische hervormingen doorvoeren. Wij voegen er Vlaanderen aan toe, want het is hier ook niet allemaal rozengeur en maneschijn. Ook hier kan het nog veel beter.

Hoe gaat de staatsschuld verdeeld worden, en aan welke rentevoeten zullen ze gefinancierd worden, een zelfstandige sociale zekerheid betaalbaar in Brussel en Wallonië…..

De bevolking wil werk, werkzekerheid, minder belastingen, een beter leven….

Misnoegdheid kan leiden tot proteststemmen.

Politici doen er beter aan om te zorgen voor minder staatsschuld, dus lagere belastingen, en meer economische groei, werk voor iedereen in plaats van hun tijd en energie te steken in allerlei soorten plannen B.

De Wever wil confederalisme.

Bij de Franstaligen stellen wij 2 stromingen vast: zij die met het unitaire België verder willen en zij die pleiten voor een zelfstandig Wallonië met Brussel, althans bij de politici, want bij de bevolking is daar geenszins steun voor.

Aan Vlaamse zijde pleit De Wever voor confederalisme. De Vlaamse regeringspartijen denken ook in die richting, zij het de ene wat meer dan de andere. De enige mogelijke oplossing. De Vlamingen kunnen Brussel niet loslaten.

Meer over De Wever.

Geen Spaanse toestanden in België

De rente in Spanje kent een stijgende tendens. Het zijn hoofdzakelijk de Spaanse regio’s die met tekorten zitten. Opvallend daarbij ook,Catalonië, dat dikwijls met Vlaanderen wordt vergeleken.

In België zit de staatsschuld federaal, en een deeltje bij Wallonië. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil vlugger dan oorspronkelijk gepland het tekort wegwerken.

Brussel is meer dan de verkiezingsuitslagen

In de Zondag een interview met Jan Jambon (N-VA). “En na een eventuele splitsing van ons land? Dan moeten de Brusselaars zelf kunnen beslissen……. De middenklasse is uit Brussel weggevlucht……… Brussel is natuurlijk geen eenvoudig vraagstuk. Anders was dit land al lang gesplitst. Maar als Brussel het laatste obstakel is, geraken we er wel uit.”

Zo eenvoudig is dat allemaal niet. Het land splitsen en alle problemen zijn opgelost. Brussel is meer dan de resultaten van de verkiezingen bekijken. De Vlaamse kandidaten halen “slechts” 15% van de stemmen. Brussel is meer dan de locale bevolking alleen. De pendelaars en de bedrijven die er werken uitvoeren uit Vlaanderen en Wallonië zorgen voor rijkdom in Brussel en in hun gewest. Dit wordt momenteel over het hoofd gezien. Momenteel zijn er zeer veel Vlamingen en Vlaamse bedrijven die werk hebben in Brussel. Zal dit blijven na een zuivere splitsing? Hoeveel Vlaamse jobs zullen er verloren gaan?

Men moet voor Brussel een statuut uitwerken waarbij de locale bevolking, de pendelaars/bedrijven die er werken uitvoeren, en de gewesten die voor de financiering instaan samen Brussel-19 besturen elk op hun deelniveau.

NSPV: waarschuwt voor discriminatie Vlaamse gemeenten (politie – veiligheid)

Volgens de politievakbond NSPV zal er een verschuiving plaatsvinden van de Vlaamse en Waalse gemeenten naar Brussel toe wat betreft het opleiden en aanwerven van politieagenten. Dat kan dus niet de bedoeling zijn. Ook buiten Brussel heeft men recht op de nodige veiligheid.

Ratingverlagingen in België

De belangrijkste ratings (Moody’s) in België zien er nu als volgt uit:

Vlaamse gewest: Aa2
België: Aa3
Franse gemeenschap (Wallobrux): Aa3
Wallonië: A1

Het Vlaamse gewest heeft bij Moody’s een betere rating. Hoe lager de rating hoe duurder de rentevergoeding bij ontleningen kan worden.

Overname van een camping in het zuiden van FRANKRIJK.

 Heel wat Nederlanders baten een camping uit in Wallonië of in het GH Luxemburg. Ook in het zuiden van Frankrijk vinden we Nederlanders en Belgen terug die er een camping uitbaten.

 We hebben het hier over de grotere campings met minstens 26 kampeerplaatsen, waar heel wat vergunningen voor nodig zijn. Minder vergunningen zijn nodig vanaf 7 kampeerplaatsen. Voor een boerderijcamping met maximum 6 kampeerplaatsen bestemd voor maximum 20 personen op hetzelfde ogenblik aanwezig, behoeft men geen campingvergunning, maar de uitbater moet hiervan wel aangifte doen bij de gemeente.

 Neem nooit een camping over als men u niet alle GELDIGE vergunningen kan voorleggen. Kijk wat u moet overnemen. Welk soort cliënteel komt hier?  Hou rekening met alle soorten belastingen en verzekeringen, tot de muziektaks toe.

 Niet het volledige kalenderjaar zal de camping volgeboekt zijn. De beste perioden zijn van half juni tot midden september, en de schoolvakanties.

 Klanten eisen niet alleen een interessante campingplaats, maar de bakker en de supermarkt moeten ook in de buurt liggen. Of zorgt de campinguitbater hiervoor?

 Op een camping moet het gaan om verplaatsbare caravans. Indien dit niet het geval is kan de Franse overheid dit bestempelen als vrijetijdsinrichting die onderworpen is aan een bouwvergunning, als de oppervlakte groter dan 35 vierkante meter is, en ook een woontaks heffen.

 Grote campings hebben naast de nodige staanplaatsen heel wat vergunningen nodig voor de accommodatie. Een campingvergunning, brandveiligheid, sanitair, zwembad (liefst verwarmd), toegankelijkheid, bar/restaurant, speelzaal/speelplein, naturisten, enz.

 Vanwege de Franse overheid zijn er periodieke controles te verwachten, vooral op gebied van hygiëne (sanitair, zwembad, eten, drank, afvalophaling, algemene netheid), brandveiligheid, belastingen en sociale lasten.

 De overnameprijs ligt dicht bij de boekwaarde van de camping. Gezien de beperkte exploitatieperiode is de goodwill beperkt. Betaal dus niet te veel. Stel zelf een ondernemingsplan op. Zal het voldoende rendabel zijn? Bent u voor alle risico’s verzekerd? Financiële instellingen staan niet te springen om u krediet te geven, tenzij u zwart op wit kan aantonen dat de te overnemen camping zeer rendabel is en dan nog heeft men graag dat u de helft zelf financiert.

 Alleen het handelsfonds overnemen en het onroerend goed huren/pachten is ook een mogelijkheid, maar u zult het wel zelf moeten financieren. Een algemene vaststelling is dat de vraagprijzen voor de campings in het zuiden van Frankrijk veel te hoog liggen. Als men de emotie laat spelen, en hapt men toch toe dan is de koop gesloten. Wees voorzicht, laat u begeleiden.

 

Successierechten in Vlaanderen

*** Sinds 1 januari 2007 moeten er in Vlaanderen geen successierechten worden betaald op de waarde van de gezinswoning door de langstlevende echtgenoot/echtgenote
– deze vrijstelling geldt alleen in Vlaanderen, niet in Brussel en in Wallonië (gereduceerd tarief);
– indien de gezinswoning ondergebracht werd in een patrimoniumvennootschap kan men deze vrijstelling niet inroepen.

*** Vrijstelling van Vlaamse successierechten op het familiebedrijf, het gaat om het Vlaams decreet van 18 december 2009, een tijdelijke crisismaatregel.
De onderneming moet minstens 5 jaar worden verdergezet na het overlijden en de participatievoorwaarde moet gerespecteerd worden.
De vrijstelling moet uitdrukkelijk worden aangevraagd in de aangifte van nalatenschap.

Het is belangrijk in beide gevallen de volledige wetgeving ter zake door te nemen.